Integritetspolicy för Gremal Bygg AB. Så skyddar vi dina uppgifter.

Gremal Bygg AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Exempel på personuppgifter vi hanterar

Det kan vara namn, adress, fastighetsbeteckning, personnummer, telefonnummer, e-postadress m.m. som krävs för att vi ska kunna utföra vårt arbete enligt avtal med er.

Så här använder vi dina uppgifter

Gremal Bygg AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot er. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av lag eller förordning (tex bokföringslagen).

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Gremal Bygg AB. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras enbart till underentreprenörer eller samarbetspartners om detta krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal gentemot er.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgifter om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter direkt då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring (bokföringslagen) som kräver att all information sparas i 8 år.

 

Kontaktperson

Vid frågor är ni välkomna att kontakta vår GDPR-ansvarig Emilia på emilia@gremalbygg.se